ASHA

אוהבת או אויבת? בינה מלאכותית בשירות קלינאי התקשורת

הטכנולוגיה אינה מחליפה קלינאי תקשורת – היא מחזקת את הטיפול להשגת תוצאות טובות יותר ומשחררת את הקלינאים להתמקד בפתרון בעיות אסטרטגיות יותר ולקבל החלטות קליניות המנכ״ל והמייסד של AmplioSpeech, ד״ר יאיר שפירא, העביר הרצאה מוזמנת לקבוצת ההיגוי לחינוך במשרד הארצי של האגודה האמריקאית לקלינאוּת תקשורת (ASHA). הקבוצה מונה צוותים ממספר מחלקות האגודה ברחבי ארה״ב, ומטרתה…