חוות דעת

לטפל בילדים בסביבה המוכרת להם

על פי האגודה האמריקאית לקלינאי תקשורת, 64% מקלינאי התקשורת מספקים טיפולים מרחוק באמצעות מחשב, מתוכם כ־70% מטפלים בילדים. אבל מעט ידוע על שביעות הרצון של הקלינאים ממתן טיפולים מסוג זה. באפריל 2018 נערך מחקר באוניברסיטת מונטנה בארה״ב שבחן את מידת השימוש והתועלת במתן טיפולים מרחוק בהפרעות בתקשורת לילדים בגיל בית ספר החיים בקהילות מרוחקות. שישה…